przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych ELFIKI - klub samopomocowy przy fundacji JA I MÓJ DOM który działa przy Biurze Fundacji JA I MÓJ DOM w Łodzi ul. Próchnika 23 m. 27 w oparciu o uchwałę Zarządu z dnia 21.06.2019 roku, adres e-mail: elfiki-lodz@o2.pl , numer telefonu 794 628 738 wpisana do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000199423 numer NIP:7282220761 , REGON:472053752.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Masz również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo przenoszenia ich. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu promowania naszego Klubu, pozyskiwania wsparcia dla naszej działalności statutowej od osób prywatnych.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie naszej działalności statutowej.

  • art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Twojej odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych będą: dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych do obsługi procesu i nasi stali współpracownicy obsługujący proces.

Więcej informacji na temat odbiorców danych mogę uzyskać pod numerem telefonu: +48 794628738 lub adresem e-mail: elfiki-lodz@o2.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail/ numer telefonu.

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli administrator przetwarza Twoje dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego – możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.