Sakwa rozmaitości

Samopomocowa Kiesa Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej

SAKWA Rozmaitości”

jest rzeczową formą pomocy dla rodzin zastępczych, pogotowi rodzinnych, rodzinnych domów zastępczych oraz usamodzielnionych wychowanków rodzinnej opieki zastępczej.

Przedmiotem działania SAKWY jest udzielanie wsparcia przez pozyskiwanie i podział darów rzeczowych.

W tym celu chętnie przyjmujemy każdy dar nadający się do dalszego użytku.

Do SAKWY zmieści się wszystko:

  • produkty żywnościowe ( z wyjątkiem przeterminowanych i łatwo psujących się)

  • środki czystości

  • przybory szkolne i podręczniki

  • książki

  • odzież

  • meble i inne wyposażenie mieszkań

  • inne

  • różne fanty nadające się do sprzedaży na aukcji charytatywnej

  • mieszkania i domy

Na każdy dar sporządzamy protokół darowizny.

.

Ty też masz coś do podarowania.

Zadzwoń 501 204 874


Z zasobów SAKWY może korzystać każdy, dla którego prawo do pomocy wynika bezpośrednio ze Statutu Fundacji.