budowa rodzinnego domu
W 2018 roku Fundacja JA I MÓJ DOM weszła w posiadanie nieruchomości z przeznaczeniem statutowym na utworzenie RODZINNEGO DOMU POMOCY DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA Z POWODU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI BYŁYCH WYCHOWANKÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Fundacja zamówiła plany architektoniczne przebudowy i rozbudowy domu - marzec 2018 r. /Są już wykonane, pozwolenie na budowę też jest/.

Zaapelowaliśmy do Przyjaciół i beneficjentów Fundacji o wsparcie finansowe...

...i przystąpiliśmy do prac wokół domu polegających na przesadzaniu i karczowaniu oraz wykonywaniu prac ziemnych /ocieplanie fundamentów, wykopy pod wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych/ i inne...

REMONT TRWA:

Zgodnie z programem działania zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji przystąpiliśmy do realizowania punktu: „ adaptacja i wyposażenie pokoju do ćwiczeń i rehabilitacji oraz zaplecza sanitarnego w poziomie 0”.

Chcąc być w zgodzie ze standardami i normami budowlanymi potrzebne było… „trzęsienie ziemi”: obniżenie poziomu posadzki; przebudowa sieci gazowej wodnej i kanalizacyjnej oraz CO; wyburzanie i stawianie nowych ścianek działowych i drzwi; przebudowa instalacji elektrycznej…