Klub Samopomocowy przy Fundacji JA I MÓJ DOM

ELFIKI - Klub Samopomocowy przy Fundacji JA I MÓJ DOM  jest to grupa ludzi wspomagających działania rodzin zastępczych wszystkich form ,oraz rodzinnych domów dziecka


  CELEM KLUBU  JEST:

   2. Działania mogą być w formie grup zamkniętych (sekcje klubowe, grupy wsparcia) lub grupy otwarte, mogą być prowadzone w pomieszczeniu Klubu lub w przestrzeni zewnętrznej (np. imprezy plenerowe, wycieczki i inne).

    3.  Działalność klubowa może być prowadzona jako działalność odpłatna  i nieodpłatna.

    4. Formy działania klubowego obejmują:

§ 1.

ORGANIZACJA KLUBÓW:

    1. Aby zostać członkiem Klubu każdy chętny rodzic zastępczy zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji Członkowskiej, wpłacić jednorazowe wpisowe oraz wpłacać kwartalną składkę na funkcjonowanie Klubu.

    2. Zajęcia zorganizowane odbywają się wg harmonogramu zajęć ustalonych przez Organizatora oddzielnie na każdy miesiąc.

   3. Na zajęcia zorganizowane obowiązują zapisy. W przypadku przekroczenia liczby dostępnych miejsc Organizator może wprowadzić listy rezerwowe.

   4. Ze względów bezpieczeństwa, ilość osób przebywających w Klubie nie może przekroczyć 25 osób (wliczając w to i dorosłych i dzieci).

   5. Zajęcia własne mogą odbywać się w dniach i godzinach otwarcia  Biura Fundacji po wcześniejszym ustaleniu terminu.

   6. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii dopuszczenia uczestnika do zajęć.

§ 2.

   1. Warunkami uczestnictwa w klubie są:

   2. Uczestnicy zobowiązani są do:

  3. Za spowodowane straty czy zniszczenia finansową odpowiedzialność ponosi  Uczestnik.

  4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przyprowadzone do Klubu lub na zajęcia zorganizowane. Osoby prowadzące lub animatorzy nie przejmują odpowiedzialności za dzieci przebywające w Klubie lub na zajęciach.

§ 3.

 1. Warunkami uczestnictwa w wyjazdach :

§ 4.

     Postanowienia końcowe: